skip to Main Content

İşverenin Kişisel Koruyucu Donanımlar İle İlgili Yükümlülükleri

İşverenin çalışanlara kişisel koruyucu donanım temin ederken hijyen, ergonomi, tasarım gibi bazı hususlara dikkat etmesi gerekmektedir. Kişisel koruyucu donanımların asıl amacı çalışanları iş kazalarından ve meslek hastalıklarından korumaktır. Bu noktada kişisel koruyucu donanımlar çalışanlara verilirken aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi son derece önemlidir;
Kişisel koruyucu donanımlar hangi mesleki riskler için kullanılacaksa onları önlemeye yönelik olmalı ve ek risk oluşturmamalıdır,
Kişisel koruyucu donanımlar işyerinde var olan koşullara uygun olmalıdır, aynı şekilde işyeri dışarısında kullanılması durumunda çevre koşullarına ve mevsim şartlarına uygun nitelikte olmalıdır,
Kişisel koruyucu donanımlar kullananın ergonomik gereksinimlerine ve sağlık durumuna uygun olmalıdır, gerekli ayarlamalar yapıldığında kullanana tam uyması gerekir.

Sepet
Back To Top
Ara