skip to Main Content

Kişisel Koruyucu Donanımların Çalışanlar Tarafından Kullanılmasını Sağlama

İşveren çalışanların bu kişisel koruyucu donanımları uygun şekilde kullanmaları için her türlü önlemi almakla yükümlüdür (KKD Yön m.8.1). Kişisel koruyucu donanım satın alınarak çalışanlara zimmet evrakı karşılığı verilmesi yeterli olmayıp işverenin çalışanların verilen kişisel koruyucu donanımları kullanması sağlanmalıdır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 4’üncü maddesine göre “İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini” sağlamakla yükümlüdür. Aynı şekilde oturmuş yargı kararlarında da işverenin alınan önlemleri kontrol etmesi gerektiğine yer verilmiştir (Yargıtay 10.HD.31.10.1978,1978/7689, Yargıtay 10.HD. 17.04.1984, 2029/2140). Yargıtay’ın kararında belirtildiği gibi “Her halde, çalışan kimsenin iş güvenliği, işçinin kendi dikkatine” bırakılamaz. (Yargıtay 10.HD. 17.04.1984, 2029/2140)

Sepet
Back To Top
Ara