skip to Main Content

KKD’lerin Seçimini Nasıl Yapılmalı?

KKD’lerin Seçimini Nasıl Yapılmalı?
KKD’nin yeterli koruma sağlayabilmesi temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşılamasının yanı sıra amacına yönelik doğru KKD’nin seçimine ve KKD’nin doğru kullanımına da bağlıdır. Bu nedenle KKD’lerin kullanım kılavuzları önemlidir. Bir donanımın ne amaçla piyasaya arz edildiği, hangi alanlarda kullanılabileceği, hangi risklere karşı ne kadar koruma sağlayabileceği, ne şekilde kullanılması gerektiği, muhafazası, bakımı ve temizliği gibi konularda referans olan kullanım kılavuzlarının kişisel koruyucu donanımla birlikte mutlaka sunulması doğru KKD’nin seçimi ve KKD’nin doğru kullanımı açısından gereklidir.
KKD’nin öngörülen kullanım süresince amaçlanan korumayı sağlayabilmesi temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşılamasına yani en uygun koruma seviyesini sağlayacak şekilde tasarlanmasına bağlıdır. Temel sağlık ve güvenlik gereçleri ergonomik olmalı, uygun/zararsız malzeme kullanılmış olmalı, kullanıcıyı engellememeli, rahatlık ve etkinlik, hafiflik ve dayanıklılık gibi genel özellikler ile ürünün tipine/kullanım alanına göre taşıması gereken ilave özelliklere ilişkin unsurlardan oluşmalıdır. Gerekli testlerden geçirilen ve temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşılayan donanımların üzerine üretici tarafından uygunluk işareti iliştirilir.
KKD’ nin üzerinde yer alan işaretler, yazılar, ambalaj ve kullanım kılavuzu ürünün güvenliği hakkında önemli ipuçları vermektedir. KKD’nin güvenli olduğunu anlayabilmek için öncelikle CE işaretinin uygun olup olmadığına bakılmalıdır. CE uygunluk işareti, üreticinin ilgili teknik düzenlemeden kaynaklanan bütün yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve ürünün ilgili tüm uygunluk değerlendirme işlemlerine tabi tutulduğunu gösteren bir işarettir CE İşareti KKD Yönetmeliğindeki format ve ölçeğe uygun olmalıdır. Ürünün standartlara uygun üretildiğini temsil eden numara ile birlikte EN yada TS EN ifadesi ürün üzerinde olmalıdır. Ürünün kullanımına ilişkin Türkçe bir kılavuz ya da açıklama ürün ile birlikte verilmelidir. Üzerinde sayılan bu bilgileri taşımayan KKD güvensiz bir KKD olarak algılanmalı ve bu KKD Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ ne ihbar edilmelidir

Close search
Sepet
Back To Top
×Close search
Ara